Prijava

Izaberite tečaj, ispuni formu i prijavi se

**Prijave za djecu do srednje škole mogu samo ispuniti roditelji.**

Koliko godina imate:

Koji tečaj želiš pohađati:

Koja kategorija:

Koje predznanje imate:

Odaberi programski jezik:

Koji tečaj želiš pohađati:

Koja kategorija:

Odaberi programski jezik:

Iz kojeg predmeta:

Izaberi fakultet:

Koji tečaj želiš pohađati:

Koja kategorija:

Odaberi programski jezik:

Koliko godina ima Vaše dijete:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Koji tečaj želite:

Grupni tečajIndividualni tečaj


Kontakt

Ukoliko želite možete nam pisati ili pozvati nas, te se prijaviti na željeni tečaj

Mob

+387 63 163 715

Whatsapp ili Viber

Klikni na sliku za otvaranje chat-a

exploode whatsapp exploode viber